Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Politechniki Krakowskiej

Katedra zajmuje się problemami zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i odpadów, monitoringu i ochrony zasobów wodnych. Jest przygotowana do wykonywania prac o charakterze naukowo-badawczym, technicznym, ekspertyz i opracowań studialnych w zakresie:

 • ujęć wody, pompowni, zbiorników wody czystej i surowej, sieci i instalacji wodociągowych oraz przesyłu wody;
 • sieci i instalacji kanalizacyjnych, zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych, syfonów, pompowni kanalizacyjnych;
 • badań niezawodności urządzeń, obiektów oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z optymalizacją ich działania;
 • badań symulacyjnych i eksploatacyjnych funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę;
 • projektowania stref ochronnych ujęć wody powierzchniowej i podziemnej, zapobiegania i badania skutków zanieczyszczeń obszarowych, opracowywania ocen oddziaływania na środowisko;
 • wybranych procesów oczyszczania wody i ścieków, przeróbki osadów ściekowych, odnowy wody ze ścieków do ponownego wykorzystania w przemyśle, prac analitycznych;
 • analityki środowiskowej;
 • pomiarów poziomu zanieczyszczenia świetlnego i identyfikacji jego źródeł;
 • satelitarnych badań środowiska wodnego.

Laboratoria działające w Katedrze:

 • Laboratorium Badań Modelowych (modelowe Houston), (Wspólne Laboratorium z Ś-3,Ś-4) [H034A, piwnice]
 • Magazyn przy laboratorium Houston [H039, piwnice]
 • Magazyn przy laboratrium Houston (Wspólne z Ś-3,Ś-4) [H131A, I piętro]
 • Laboratorium Pomiaru Parametrów Zawiesin Wodnych (Labo zawiesin 1) [H3, I piętro]
 • Laboratorium Pomiaru Parametrów Zawiesin Wodnych (Labo zawiesin 2) [H4, I piętro]
 • Laboratorium Pomiaru Parametrów Zawiesin Wodnych (Labo zawiesin 3) [H5, parter]
 • Ogólnowydziałowe Laboratorium Naukowo-Badawcze (Wspólne Laboratorium z Ś-3,Ś-4) [H19c, parter]
 • Dydaktyczne Laboratorium Monitoringu Środowiska (Laboratorium Dr Bielskiego) [H122B, I piętro]
 • Badawcze Laboratorium Monitoringu Środowiska (Laboratorium Dr Bielskiego 2) [H122A, I piętro]
 • Pracownia Monitoringu Zanieczyszczenia Świetlnego [mobilna, kierownik: T. Ściężor, p. 417]