Obrona dnia 9.04.2024
Obrona dnia 9.04.2024, sala 308, godz. 11:30.
Przewodniczący prof. dr hab. inż. Dawid Taler.

Kolejność obron

Procedura zapisu na termin obrony
Dyplomant (lub Promotor) zobowiązany jest do przekazania danych dyplomanta sekretarzowi komisji dyplomującej, celem wpisania na termin.
Dane należy wysłać nie później niż na 7 dni przed datą obrony.

Potrzebne dane:
- Imię i Nazwisko dyplomanta
- Rodzaj i stopień studiów, kierunek, specjalność
- Temat pracy
- Promotor
- Recenzent
- Skan podpisanej przez Promotora opinii
- Skan podpisanej przez Recenzenta recenzji

Dodatkowo:
- adres e-mail (koniecznie, dla kontaktu z dyplomantem)
- numer telefonu (opcjonalnie, dla ewentualnego kontaktu w sprawach nagłych)

Zmiany w wymaganiach dotyczących zawartości prac dyplomowych
Ze względu na zmiany w wymaganiach dotyczących zawartości prac dyplomowych zaleca się zapoznanie z nowymi wytycznymi na stronie dyplomowania Wydziału. Link poniżej.

Dyplomowanie na stronie WIŚ, zwłaszcza działy Zawartość PRACY DYPLOMOWEJ oraz Komplet dokumentów wymagany do EGZAMINU DYPLOMOWEGO.