2nd International Conference
on
Environmental and Astronomical Light Pollution
EALPO 2022

2nd to 3rd September 2022Zanieczyszczenie świetlne

Zanieczyszczenie świetlne jest to świecenie nieba wywołane przez rozpraszanie światła sztucznego przez gazy, pyły i aerozole obecne w atmosferze, związane ze złą jakością oświetlenia zewnętrznego. Źle skonstruowane urządzenia kierują część światła w niebo zamiast w dół. Efektem tego jest także zaświetlanie (ang. tresspass), oślepianie (ang.glare) i marnowanie energii.

Zdjęcie udostępnione przez NASA na stronie Visible Earth (http://visibleearth.nasa.gov/). [Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC]