Publikacje

 • Problem środowiskowego zanieczyszczenia świetlnego oraz zastosowanie amatorskich obserwacji astronomicznych dla określenia jego wielkości, T. Ściężor, "Czasopismo Techniczne - Środowisko", t. 102, z. 16, 2006, str. 145-164, [Abstract]
 • Pomiar jasności tła nocnego nieba, T. Z. Dworak, T. Ściężor, "Aura. Miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska", 3, 2009, ss. 29-30.
 • Wstępne wyniki pomiarów jasności tła nocnego nieba, T. Z. Dworak, M. Kubala, T. Ściężor, W. Kaszowski, "Aura. Miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska", 8, 2009, ss. 27-29.
 • Artificial Sky Glow in Cracow Agglomeration, M. Kubala, T. Ściężor, T. Z. Dworak, W. Kaszowski, "Polish Journal of Environmental Studies", vol. 18, no. 3A, 2009, pp. 194-199. [Abstract]
 • A method to describe light pollution and results from Poland 1994-2008, T. Ściężor, M. Kubala, T. Z. Dworak, W. Kaszowski, w: " Environmental Engineering III", Taylor & Francis, 2010, pp. 89-96. [Abstract]
 • Wpływ warunków meteorologicznych na sztuczną poświatę niebieską, W. Kaszowski , T. Ściężor, M. Kubala, T. Z. Dworak, w: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, tom 2, Zabrze 2010, ss. 103-112. [Abstract]
 • Zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba w obszarze aglomeracji krakowskiej. Analiza pomiarów sztucznej poświaty niebieskiej, T. Ściężor, M. Kubala, W. Kaszowski, T. Z. Dworak, Monografia 388, Politechnika Krakowska, Kraków 2010 [Abstract]
 • Zanieczyszczenie świetlne w otoczeniu wybranych zbiorników retencyjnych Małopolski, T. Ściężor, M. Kubala, "Czasopismo Techniczne - Środowisko", t. 108, z. 6, 2011, str. 235-245, [Abstract]
 • Czy zanieczyszczenie świetlne jest realnym problemem w Polsce?, T. Ściężor, M. Kubala, W. Kaszowski, w: "Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska 1", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, ss. 425-432. [Abstract]
 • Oświetlenie gruntu przez zanieczyszczone świetlnie nocne niebo, M. Kubala, T. Ściężor, w: "Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska 2", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, ss. 301-308. [Abstract]
 • Wpływ warstw hamujących w atmosferze na sztuczną poświatę niebieską, W. Kaszowski, T. Ściężor, M. Kubala, w: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, tom 2, Zabrze 2012, ss. 111-118
 • Wpływ chmur niskich i wysokich na bliskie i dalekie zanieczyszczenie świetlne, T. Ściężor, M. Kubala, "Czasopismo Techniczne 2-Ś", t. 109, z. 23, 2012, str. 253-260
 • Light Pollution of the Mountain Areas in Poland, T. Ściężor, M. Kubala, W. Kaszowski, Archives of Environental Protection, Vol.38, No.4, 2012, pp. 59-69. https://doi.org/10.2478/v10265-012-0042-4 [Abstract]
 • A new astronomical method for determining the brightness of the night sky and its application to study long-term changes in the level of light pollution, T. Ściężor, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2013), Vol. 435, No. 1, 2013, pp. 303-310, https://doi.org/10.1093/mnras/stt1297 , [Abstract]
 • Particulate matter as an amplifier for astronomical light pollution, T. Ściężor, M. Kubala, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2014), Vol. 444, No. 3, 2014, pp. 2487-2493, https://doi.org/10.1093/mnras/stu1577, [Abstract]
 • Określenie charakteru zmian jasności nocnego nieba w Polsce w latach 1994-2009 na podstawie amatorskich obserwacji komet, T. Ściężor, Prace i Studia Geograficzne, Vol.53, 2014, pp.61-79. [Abstract]
 • Zanieczyszczenie świetlne, T. Ściężor, M. Kubala, LUX Magazyn, nr 3/2015 (16), str.34-37[wersja elektroniczna]
 • Astroturystyka jako nowa forma ekoturystyki, Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!, T.Ściężor, materiały konferencyjne, Poznań 2015
 • Wpływ zapylenia atmosfery na jasność nocnego nieba, T. Ściężor, M. Kubala, KOSMOS - Problemy Nauk Biologicznych, nr 4/2015 (309), str.579-587. [wersja elektroniczna]
 • Wpływ zanieczyszczenia świetlnego na eutrofizację Zbiornika Dobczyckiego., T. Ściężor, W. Balcerzak, KOSMOS - Problemy Nauk Biologicznych, nr 4/2015 (309), str.599-610. [wersja elektroniczna]
 • Komety w służbie ciemnego nieba., T. Ściężor, Urania - Postępy Astronomii, nr 6/2015 (780), str.15-21.
 • Oświetlenie miejskie w kontekście zanieczyszczenia światłem, M. Cyunel, A. Czaplicka, J. Stochel-Cyunel, KOSMOS - Problemy Nauk Biologicznych, nr 4/2015 (309), str. 537-544.
 • Stan obecny i perspektywy ochrony ciemnego nieba w Polsce, T. Ściężor, AURA - Ochrona Środowiska, 7-8, 2016, str.12-16.
 • Zagrożenie funkcjonowania środowiska naturalnego w aspekcie zanieczyszczenia światłem, A. Czaplicka, B. Siedlecki, AURA - Ochrona Środowiska, 2, 2017, s. 3-6.
 • Wpływ jasności nocnego nieba na wartości wskaźników jakości wody w Zbiorniku Dobczyckim, T. Ściężor [w:] "Ochrona i rekultywacja jezior", Grudziądz 2017, s.117-132.
 • Wpływ oświetlenia obszarów miejskich na zanieczyszczenie światłem środowiska, B.Siedlecki, A. Czaplicka, AURA - Ochrona Środowiska, 6, 2017, s. 16-18.
 • Propagacja sztucznego oświetlenia naziemnego w atmosferze, T. Ściężor, Polish Journal for Sustainable Environment, t. 21 (2), 2017, str.125-136.
 • Zanieczyszczenie świetlne, T. Ściężor, Prace Pienińskie, t. 27, 2017, str.41-58.
 • "Prawo lombardzkie" jako przykład wzorcowego podejścia do walki z zanieczyszczeniem świetlnym, M. Kubala, AURA - Ochrona Środowiska, 10, 2017, str.11-13.
 • Naturalne i antropogeniczne czynniki łuny świetlnej nocnego nieba, T. Ściężor, Monografie Politechniki Krakowskiej, 2018.
 • Zanieczyszczenie świetlne na kampusie Politechniki Krakowskiej, I. Esmund, A. Kotra, T. Ściężor, A. Czaplicka, AURA - Ochrona Środowiska, 1, 2019, str.17-21.
 • Aby noc nie przypominała dnia, T. Ściężor, Nasza Politechnika, 2 (186), 2019, str.3-9.
 • Instalacje oświetleniowe a problem zanieczyszczenia świetlnego, T. Ściężor, INSTAL, 5 (406), 2019, str.28-33.
 • Wpływ stanu atmosfery na jasność łuny świetlnej bezchmurnego nocnego nieba, T. Ściężor, w: Zanieczyszczenie światłem: źródła, obserwacje, skutki. Red. A.Z. Kotarba, Warszawa 2019, str.167-184. https://noc.edu.pl/zanieczyszczenie_swiatlem.pdf
 • Light pollution as an environmental hazard, T. Ściężor, Technical Transactions, Vol. 116, Iss. 8, 2019, pp.129-142. http://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.084.10863
 • Oświetlenie zabytków w Krakowie na przykładzie kościoła Świętego Józefa w Podgórzu, U. Bylinowska, A. Czaplicka, T. Ściężor, AURA - Ochrona Środowiska, 8, 2019, str.14-17.
 • Nocne światła szkodzą naturze, T. Ściężor, Nasza Politechnika, 11 (195), 2019, str.18-19.
 • Overnight measurements of the sky brightness as a method for assessing the cloudiness, T. Ściężor, Photonics Letters of Poland, Vol.11, No.3, 2019, str.72-74. https://doi.org/10.4302/plp.v11i3.913
 • The impact of clouds on the brightness of the night sky, T. Ściężor, Journal of Quantum Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol.247, 106962, 2020, https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2020.106962
 • Oświetlenie Rynku Głównego w Krakowie jako źródło zanieczyszczenia świetlnego, I. Esmund, A. Kotra, T. Ściężor, A. Czaplicka, AURA - Ochrona Środowiska, 1, 2020, str.3-6.
 • Jak daleko "świeci" Kraków? T. Ściężor, Urania - Postępy Astronomii, nr 91 (specjalny), 2020 (806), str.46-49.
 • The impact of atmospheric aerosol particles on the brightness of the night sky, T. Ściężor, A. Czaplicka, Journal of Quantum Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol.254, 107168, 2020, https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2020.107168
 • An inventory of selected sources of light pollution in Tarnów T. Ściężor, I. Esmund, A. Czaplicka, Technical Transactions, Vol. 117, Iss. 1, 2020, pp.1-14. https://doi.org/10.37705/TechTrans/e2020022
 • Light pollution at the Botanical Garden of Jagiellonian University - preliminary analysis T. Ściężor [in:] Ecological and astronomical aspects of light pollution, Wydawnictwo PK, Kraków 2021, p.75-91.
 • Effect of street lighting on the urban and rural night-time radiance and the brightness of the night sky T. Ściężor, Remote Sensing, Vol. 13, Iss. 9, Spec. Iss., 2021, pp. 1-41. https://doi.org/10.3390/rs13091654
 • Instalacja oświetleniowa kompleksu biurowego jako źródło zanieczyszczenia świetlnego, T. Ściężor, A. Czaplicka, INSTAL, 6 (441), 2022, str.35-42. http://dx.doi.org/10.36119/15.2022.6.5
 • Wpływ pandemii COVID-19 na zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba, T. Ściężor [w:] " Sztuczne światło nocą : między zagrożeniem a rozwojem", Łódź 2022, s.161-199. Repozytorium Politechniki Łódzkiej
 • Memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego, T. Ściężor i in., Instytut Metropolitalny, Gdańsk, 2022. [wersja elektroniczna]
 • Oświetlenie budynków Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako źródło zanieczyszczenia świetlnego, K. Wiehle, A. Czaplicka, T. Ściężor, KOSMOS - Problemy Nauk Biologicznych, nr 2/2022 (71), str.165-172. [wersja elektroniczna]
 • Lighting of pedestrian and pedestrian-driving routes in a housing estate as a source of light pollution, T. Ściężor, Technical Transactions, No.2022/012, 2022, pp.1-17. https://doi.org/10.37705/TechTrans/e2022012
 • Zanieczyszczenie świetlne na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, T. Ściężor, A. Czaplicka, A. Kotra, KOSMOS - Problemy Nauk Biologicznych, nr 4/2022 (71), str.487-496. https://doi.org/10.36921/kos.2022_2866
 • Zanieczyszczenie świetlne na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, T. Ściężor [w:] Zanieczyszczenie światłem nocnego nieba. W stronę interdyscyplinarnego poznania, monitoringu i przeciwdziałania, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2023, p.151-170. Research Gate
 • Wpływ użytego luksomierza na wyniki pomiarów wertykalnego natężenia oświetlenia na nieruchomościach mieszkalnych, P. Tabaka, T. Ściężor [w:] Zanieczyszczenie światłem nocnego nieba. W stronę interdyscyplinarnego poznania, monitoringu i przeciwdziałania, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2023, p.195-208. Research Gate
 • Instalacja oświetleniowa placu parkingowego jako źródło zanieczyszczenia świetlnego, T. Ściężor, A. Czaplicka, INSTAL, 11 (456), 2023, str.57-62. http://dx.doi.org/10.36119/15.2023.11.8
 • The lighting of housing estate parking spaces as a source of light pollution, T. Ściężor, Technical Transactions, No.2023/016, 2023, pp.1-18. https://doi.org/10.37705/TechTrans/e2023016
 • Jasność nocnego nieba a ekosystemy, T. Ściężor [w:] Zanieczyszczenie światłem w Polsce. Raport 2023, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa 2023, p.40-45. Light Pollution Think Tank

Wystąpienia na konferencjach i seminariach

 • Tomasz Ściężor, V Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA, Kraków, 10-12 października 2003 r.
 • Tomasz Ściężor, VI Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA, Kraków, 15-17 października 2004 r.
 • Tomasz Ściężor, VII Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA, Niepołomice, 14-16 października 2005 r.
 • Tomasz Ściężor, III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin, 13-17 września 2009 r.
 • Marek Kubala, IV Konferencja Ochrona i Inżynieria Środowiska- Zrównoważony Rozwój, Kraków, 24-26 września 2009 r.
 • Wiesław Kaszowski, VII Konferencja Naukowa "Ochrona powietrza w teorii i praktyce", Zakopane, 14-16 października 2010
 • Tomasz Ściężor, III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki. Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Szklarska Poręba, 4-6 kwietnia 2011
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Katedry Astronomii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 12 kwietnia 2011
 • Tomasz Ściężor, Seminarium astrofizyczne Polskiej Akademii Umiejętności, Instytutu Fizyki Jądrowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 13 kwietnia 2011
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Zakładu Zdrowia i Środowiska, Instytutu Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 7 lutego 2012
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Instytutu Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 29 lutego 2012
 • Tomasz Ściężor, IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki. Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Szklarska Poręba, 16-18 kwietnia 2012
 • Tomasz Ściężor, 12th European Symposium for the Protection of the Night Sky, Bielsko-Biala, 13-15 września 2012
 • Tomasz Ściężor, Uroczyste podpisanie Memorandum w sprawie powstania Parku Gwiezdnego Nieba "Bieszczady" połączone z konferencją tematyczną, 8 marca 2013
 • Marek Kubala, Tomasz Ściężor, I Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Świetlnego "Przejdź na ciemną stronę nocy", Warszawa, 26 kwietnia 2013
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Instytutu Ś-3 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej "Wpływ zachmurzenia na zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba", Kraków, 3 kwietnia 2014
 • Tomasz Ściężor, II Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Wrocław, 16-18 maja 2014
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Katedry Ś-31 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej "Wpływ pyłów zawieszonych na zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba", Kraków, 25 marca 2015
 • Tomasz Ściężor, Polsko-Japońskie Seminarium na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej "A problem of light pollution", Kraków, 30 marca 2015
 • Tomasz Ściężor, poster na III Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem, 25-27 września 2015
 • Tomasz Ściężor, wystąpienie na III Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem, Kraków, 25-27 września 2015
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Katedry Ś-31 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej "Wpływ zanieczyszczenia świetlnego na eutrofizację Zbiornika Dobczyckiego", Kraków, 28 października 2015
 • Tomasz Ściężor, EVENT o EKOinnowacjach, "Astroturystyka jako nowa forma ekoturystyki", Poznań, 24-25 listopada 2015
 • Anna Czaplicka, EVENT o EKOinnowacjach, "Ekoinnowacje w miastach. Oświetlenie przeciwdziałające zanieczyszczeniu światłem", Poznań, 24-25 listopada 2015
 • Tomasz Ściężor, IV Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Rzeszów, 13-14 października 2016
 • Tomasz Ściężor, X Konferencja Naukowo Techniczna "Ochrona i rekultywacja jezior", Grudziądz, 7-9 czerwca 2017
 • Tomasz Ściężor, V Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Warszawa, 19-20 października 2017
 • Anna Czaplicka "Zanieczyszczenie świetlne", XVII spotkanie IATI Monday Business Meeting, Akademickie Centrum Nanotechnologii i Materiałów AGH, Kraków, 4 czerwca 2018
 • Tomasz Ściężor, "Zanieczyszczenie świetlne - problem terenów zurbanizowanych", szkolenie dla Krakowskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, 18-20 października 2018, Jaworze, Bielsko-Biała
 • Tomasz Ściężor, "Zanieczyszczenie świetlne jako zagrożenie środowiskowe", XX Konferencja Naukowo-Techniczna "Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska", Szczyrk, 29-30 listopada 2018
 • Marek Kubala, "Niska emisja jako czynnik wzmacniający zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba", XX Konferencja Naukowo-Techniczna "Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska", Szczyrk, 29-30 listopada 2018
 • Anna Czaplicka, Tomasz Ściężor, "The impact of atmospheric aerosol particles on the brightness of the night sky", LPTMM: Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements 2019: studying light pollution in a color changing world: a new research challenge?, Zselic Valley Leisure Farm, Hungary, 25th-28th June, 2019
 • Tomasz Ściężor, "The impact of clouds on the brightness of the night sky", LPTMM: Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements 2019: studying light pollution in a color changing world: a new research challenge?, Zselic Valley Leisure Farm, Hungary, 25th-28th June, 2019
 • Anna Czaplicka, Bogdan Siedlecki "Protection of the night sky in historic cities", 1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2019, Kraków, September 20th-21st, 2019
 • Tomasz Ściężor, "Light pollution at Botanical Garden of the Jagiellonian University - preliminary analysis", 1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2019, Kraków, September 20th-21st, 2019
 • Tomasz Ściężor, "Zanieczyszczenie świetlne - zaniedbane zagrożenie cywilizacyjne", Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad o Ekologii, Kraków, 22-23 listopada 2019
 • Tomasz Ściężor, "Zanieczyszczenie świetlne - zaniedbane zagrożenie cywilizacyjne", Akademia Klastra Inteligentnego Oświetlenia, Kraków, 11-12 grudnia 2019
 • Anna Czaplicka, "Zanieczyszczenia światłem", Akademia Mieszkańców w Mogilanach, 16 listopada 2020
 • Tomasz Ściężor, "The Impact of the Night Sky Brightness on the Water Quality Indicators in the Dobczyce Reservoir, Poland", ALAN 2021 Artificial Light At Night, Parc Astronomic Montsec, Spain (online), 15-17 June 2021
 • Tomasz Ściężor, "Wpływ pandemii COVID-19 na zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba", 6 Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Łódź, 24-25 września 2021.
 • Anna Czaplicka, "Analiza oraz projekt koncepcyjny oświetlenia na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego", 6 Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Łódź (online), 24-25 września 2021.
 • Zofia Anna Czaplicka, Anna Czaplicka "Jaką rolę światło odgrywa w funkcjonowaniu miasta?", 6 Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Łódź (online), 24-25 września 2021.
 • Tomasz Ściężor, Anna Czaplicka "Light pollution in the area of the planned construction of a nuclear power plant in the Pomeranian Voivodship in Poland", 2nd International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2022, Niepołomice, September 2nd-3rd, 2022
 • Tomasz Ściężor "Zanieczyszczenie światłem w południowej Polsce w latach 2012-2022", Kosmiting Summit, Andrychów, 19-20 maja 2023.
 • Anna Czaplicka, Tomasz Ściężor, "Zanieczyszczenie świetlne w obszarach chronionych", 7 Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Toruń, 14-15 września 2023.
 • Tomasz Ściężor, "Zanieczyszczenie świetlne na obszarze Beskidu Małego", 7 Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Toruń, 14-15 września 2023.
 • Tomasz Ściężor, "Wpływ zanieczyszczenia światłem i sztucznym oświetleniem na zdrowie ludzi i zwierząt", Uniwersytet Trzeciego Wieku, Niepołomice, 21 lutego 2024.
 • Tomasz Ściężor "Raport o stanie zanieczyszczenia światłem w Polsce", Kosmiting Summit 2, Andrychów, 17-19 maja 2024.

Popularyzacja

 • wywiad do felietonu Krakowianie nie mogą spać [1][2], opublikowanego na pierwszej stronie Dziennika Polskiego, numer z 4 lutego 2011
 • prelekcja Zanieczyszczenie świetlne, Tomasz Ściężor, Polskie Towarzystwo Miłosników Astronomii, 27 kwietnia 2011
 • poster i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 12 maja 2011, godz. 14-18
 • broszura informacyjna: Zanieczyszczenie świetlne, M. Kubala, T. Ściężor, Kraków 2011
 • dwa postery i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 10 maja 2012, godz. 14-18
 • wywiad do felietonu Naukowcy z Krakowa spojrzą w ciemne niebo Bieszczadów [1][2], opublikowanego w Dzienniku Polskim, numer z 13 marca 2013
 • wywiad do "Radia Z" w dniu 13 marca 2013
 • wywiad do radia "RMF FM" w dniu 14 marca 2013
 • udzielenie informacji do materiału w "Teleekspresie" (TVP 1 i TV Polonia) w dniu 25 marca 2013
 • wystąpienie w "Kronice Krakowskiej" (TVP Kraków) w dniu 24 kwietnia 2013
 • dwa postery i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 16 maja 2013, godz. 14-18
 • wywiad do felietonu Siedem tysięcy gwiazd nad Bieszczadami [1], opublikowanego w Dzienniku Polskim, numer z 24 maja 2013
 • wywiad do serwisu PAP "Nauka w Polsce", "Najciemniej w Bieszczadach i... pod latarnią", 20 sierpnia 2013
 • wywiad do miesięcznika "Dzikie Życie", 11/233, s. 14-16, listopad 2013
 • dwa postery i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 22 maja 2014, godz. 14-18
 • wywiad do felietonu Oślepiający róż Areny nie pozwala spać mieszkańcom [1], opublikowanego w Dzienniku Polskim, numer z 23 lutego 2015
 • objęcie patronatem naukowym Sekcji Ochrony Ciemnego Nieba Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, od kwietnia 2015 r.
 • trzy postery i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 21 maja 2015, godz. 14:30-18
 • wywiad do Radia Kraków w dniu 12 czerwca 2015
 • wywiad do Radia Kraków w dniu 18 września 2015
 • organizacja III Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem, 25-27 września 2015
 • wywiad do felietonu Kraków trzeba oczyścić ze złego oświetlenia [1], opublikowanego w Dzienniku Polskim, numer z 28 września 2015
 • dwa postery i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 19 maja 2016, godz. 14:30-18
 • wywiad do Radia Kraków w dniu 24 grudnia 2016
 • wywiad do felietonu Zanieczyszczenie nieba światłem to problem nas wszystkich [1], opublikowanego w Dzienniku Polskim, numer z 11 marca 2017
 • dwa postery, eksperyment i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 25 maja 2017, godz. 11:00-14:30
 • wywiad do portalu Krakow.pl w dniu 6 października 2017.
 • wywiad do Radia Kraków w dniu 4 kwietnia 2018
 • dwa postery, eksperyment i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 18 maja 2018, godz. 11:00-14:30
 • wywiad do felietonu Zanieczyszczenie nieba światłem jest poważnym problemem nas wszystkich [1], opublikowanego w Gazecie Krakowskiej, numer z 25 maja 2018
 • Tomasz Ściężor Zanieczyszczenie świetlne - problem terenów zurbanizowanych. Wielka Lekcja Ekologii, Tauron Arena, Kraków, 8 października 2018
 • eksperyment i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 17 maja 2019, godz. 10:00-14:30
 • organizacja Pierwszej Międzynarodowej Konferencji na temat Środiwskowego i Astronomicznego Zanieczyszczenia Świetlnego (1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution) EALPO 2019, 20-21 września 2019
 • wywiad do programu TV "Astronarium", 20 września 2019
 • Tomasz Ściężor Zanieczyszczenie światłem a zmiany klimatu. 2. Wielka Lekcja Ekologii, Tauron Arena, Kraków, 7 października 2019
 • wywiad do Radia Radiofonia w dniu 11 grudnia 2019
 • wywiad do Polskiego Radia Czwórka w dniu 31 grudnia 2019
 • wystąpienie w "Kronice Krakowskiej" (TVP Kraków) w dniu 3 maja 2020
 • wystąpienie w felietonie "Ciemna strona światła" (TVN24, program "Polska i Świat", odc.741) w dniu 5 listopada 2020
 • wywiad do Polskiego Radia Trójka w dniu 9 listopada 2020
 • wywiad do Radia RDN w dniu 9 listopada 2020
 • wywiad do felietonu Polska z ciemnego kraju stała się jednym z jaśniejszych obszarów Europy , opublikowanego w Gazecie Wyborczej, numer z 26 października 2021
 • broszura Zanieczyszczenie światłem. Identyfikacja i przeciwdziałanie, Light Pollution Think Tank, 2022
 • organizacja Drugiej Międzynarodowej Konferencji na temat Środowiskowego i Astronomicznego Zanieczyszczenia Świetlnego (2nd International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution) EALPO 2022, 2-3 września 2022
 • wywiad do telewizji PlayKrakow w dniu 7 września 2022
 • Tomasz Ściężor, Anna Czaplicka Zanieczyszczenie świetlne, prelekcje w Planetarium Śląskim w Chorzowie, 26 listopada 2022
 • Tomasz Ściężor Nietypowe aspekty zmiany klimatu - zanieczyszczenie światłem, cz.1. 7. Wielka Lekcja Ekologii, Tauron Arena, Kraków, 17 września 2023
 • Anna Czaplicka Nietypowe aspekty zmiany klimatu - zanieczyszczenie światłem, cz.2. 7. Wielka Lekcja Ekologii, Tauron Arena, Kraków, 17 września 2023
 • wywiad do LoveKraków.pl w dniu 4 stycznia 2024
 • wywiad do Czwórka Polskie Radio w dniu 4 stycznia 2024
 • wywiad do Polsat News w dniu 9 stycznia 2024
 • wywiad do Radia Krakow w dniu 10 stycznia 2024
 • wywiad do Gazety Wyborczej w dniu 12 stycznia 2024
 • wywiad do TVP Nauka w dniu 15 stycznia 2024
 • wywiad do TVN24 w dniu 29 stycznia 2024
 • wywiad do Wirtualna Polska media w dniu 31 stycznia 2024
 • prelekcja "Raport o stanie zanieczyszczenia światłem w Polsce", Tomasz Ściężor, Polskie Towarzystwo Miłosników Astronomii, 10 czerwca 2024