III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Kraków, 25-27 września 2015

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wniesienie opłaty oraz przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 1 września 2015 r. (termin przedłużony) na adres: konf2015@vistula.pk.edu.pl (lub, wydrukowanej i podpisanej karty zgłoszeniowej, pocztą tradycyjną/faxem na adres Komitetu Organizacyjnego z dopiskiem "zanieczyszczenie światłem")

Opłata konferencyjna dla uczestników konferencji wynosi 200 zł (dwieście PLN). Bardzo prosimy o przesyłanie kopii (skan/ksero) przelewu na adres Komitetu Organizacyjnego.

Uczestnicy konferencji mają zapewnione zakwaterowanie w pokojach gościnnych "Centrum Kółko" w Niepołomicach, przejazdy autokarowe w czasie trwania konferencji, pełne wyżywienie w czasie konferencji (2 śniadania, 2 obiady i 2 kolacje), materiały konferencyjne, jak również druk publikacji w czasopiśmie "Kosmos"

Istnieje możliwość zakwaterowania w wyższym standardzie, płatnego we własnym zakresie. Proponujemy hotele "Niepołomice" (800 m od miejsca obrad) i "Novum" (1200 m od miejsca obrad).

Na sobotnie obrady konferencji w Niepołomicach w dniu 26.09 wstęp wolny w charakterze słuchacza przysługuje każdemu zainteresowanemu problemem zanieczyszczenia świetlnego.Foreigners, wishing to participate in the conference, please contact with Zsuzsanna Iwanicka, a member of the Organising Committee responsible for the foreigner speakers.