III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Kraków, 25-27 września 2015

  • wpływ zanieczyszczenia światłem na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów lądowych i wodnych
  • wpływ zanieczyszczenia światłem na zdrowie ludzi
  • wpływ zanieczyszczenia światłem na prowadzenie badań astronomicznych
  • aspekty meteorologiczne zanieczyszczenia światłem
  • metody ograniczania i minimalizacji zanieczyszczenia światłem
  • astroturystyka a zanieczyszczenie światłem
  • kształtowanie świadomości społecznej w dziedzinie zanieczyszczenia światłem
  • ekonomiczne aspekty problemu zanieczyszczenia światłem

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z ekologią, astronomią, ochroną przyrody, medycyną, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji