III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Kraków, 25-27 września 2015

Publikacja referatów

Z okazji Konferencji redakcja kwartalnika popularno-naukowego "Kosmos" przewiduje wydanie numeru monograficznego poświęconego zanieczyszczeniu światłem. Uczestnicy Konferencji, zainteresowani publikacją (4 punkty zgodnie z listą MNiSW) proszeni są o przesłanie streszczeń artykułów (wg załączonej formatki), o objętości do 1800 znaków w j. polskim i j. angielskim, zawierających imię i nazwisko autora/autorów wraz z afiliacją. Streszczenia należy przesłać na adres Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji do 15 lipca 2015. Pełny tekst artykułu w j. polskim (ze spisem piśmiennictwa i rycinami) należy przesłać do 15 września 2015 na ten sam adres. Wytyczne dla autorów znajdują się na stronie czasopisma "Kosmos" (kosmos.icm.edu.pl).

Prace z zakresu medycyny środowiskowej mogą być przyjęte do publikacji w czasopiśmie Medycyna Środowiskowa, po zrecenzowaniu oraz opłaceniu przez Autora dodatkowej opłaty w wysokości 150 zł za jeden artykuł (z wyj. prac napisanych w j. angielskim). Wytyczne dla autorów znajdują sie na stronie czasopisma Medycyna Środowiskowa
(http://www.medycynasrodowiskowa.pl/contentid-307.html)