III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Kraków, 25-27 września 2015

Adres Komitetu Organizacyjnego

Politechnika Krakowska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Tel. +12 628 28 30
+12 628 28 71
Fax +48 (12) 628 20 42
e-mail: sciezor@vistula.pk.edu.pl
aczapl@pk.edu.plKonto bankowe

Politechnika Krakowska
Bank BPH S.A. Oddział w Krakowie
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
z dopiskiem
"zanieczyszczenie światłem"Foreigners, wishing to participate in the conference, please contact with Zsuzsanna Iwanicka, a member of the Organising Committee responsible for the foreigner speakers.