III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Kraków, 25-27 września 2015

Konkurs fotograficzny "Ciemne niebo nad Polską"

Wyniki konkursu
Laureaci:
 1. Kwieciak Michał
 2. Bobak Dariusz, ex aequo z:
 3. Wójtowicz Joanna
Wyróżnieni finaliści, których zdjęcia (razem ze zdjęciami laureatów) opublikowane zostaną w okolicznościowym Kalendarzu:
Wszystkim laureatom i finalistom gratulujemy, skontaktujemy się nimi indywidualnie na podane adresy mailowe.


"Ciemne niebo nad Polską" to konkurs fotograficzny skierowany do każdego zainteresowanego tematyką ochrony ciemnego nieba, czyli jednego z podstawowych elementów przyrody, jaki od zawsze towarzyszył człowiekowi, a który obecnie jest coraz mocniej zagrożony.

Przedmiotem konkursu jest wyszukanie i fotograficzne udokumentowanie przykładów ilustrujących zjawisko zanieczyszczenia nocnego nieba niepożądanym światłem. Intensywnie oświetlone puste billboardy, lampy oślepiające, lecz nie oświetlające, lampy świecące na pobocze zamiast na drogę, to wszystko przykłady wytwarzania zbędnego zanieczyszczenia światłem, o jakie chodzi w naszym konkursie!

Liczymy zarówno na przykłady pozytywne jak i negatywne. Do pracy konkursowej należy dołączyć informację o miejscu wykonania zdjęcia wraz z wyjaśnieniem, co ono przedstawia, oraz dane autora (imię, nazwisko, wiek i adres). Konkurs adresowany jest do każdego, w przypadku młodszych uczestników pomoc rodziców i nauczycieli jest dozwolona i mile widziana!

Regulamin konkursu:

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 1 września 2015 r. (termin przedłużony) przesłać na adres konf2015@vistula.pk.edu.pl zdjęcie zgłaszane na konkurs. W przesłanym mailu należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail (jeśli rózny od adresu nadawcy).
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia w dowolnej technice fotograficznej, odpowiadającego tematyce konferencji. Mogą to być zdjęcia prezentujące negatywne i pozytywne przykłady np. zdjęcia nieprawidłowego oświetlenia, zdjęcia ciemnego nocnego nieba itp.
 3. Wysyłane zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPEG (.jpg). Rozmiary zdjęcia mają być nie mniejsze niż 1024 pikseli w mniejszym wymiarze i nie większe niż 2048 pikseli w większym wymiarze.
 4. Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób ewentualnie znajdujących się na fotografii.
 5. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza także udzielenie organizatorom konferencji przez uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii w galerii konkursowej na niniejszej stronie oraz na stronie www.ciemneniebo.pl, a w przypadku otrzymania wyróżnienia także na nieodpłatną publikację w materiałach konferencyjnych, wydawnictwach i stronie internetowej konferencji.
 6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do niego najwyżej 5 zdjęć.
 7. Organizatorzy nie mają obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji w galerii konkursowej jedynie zdjęć zakwalifikowanych do publikacji, a także usunięcia zdjęć naruszających prawa osób trzecich, obscenicznych, pozbawionych walorów artystycznych, niezgodnych z tematyką konferencji lub zawierających dodatkowe informacje widoczne w obrębie zdjęcia w tym datę, podpis lub link do strony internetowej. Z konkursu wyłączone są też zdjęcia o charakterze reklamowym, promujące konkretne produkty czy instytucje.
 9. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
 10. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Oceny nadesłanych prac dokona jury, powołane przez Komitet Organizacyjny konferencji.
 2. Wyróżnionych zostanie 12 prac, najlepiej oddających tematykę konferencji, pod warunkiem potwierdzenia autorstwa zdjęcia zgłoszonego na konkurs.
 3. Wyróżnione prace zostaną opublikowane w okolicznościowym kalendarzu na rok 2016.
 4. Praca, uznana przez jury za najciekawszą, zostanie opublikowana na okładce konferencyjnego numeru czasopisma "Kosmos". Dla autora zwycięskiej pracy ufundowany jest bezpłatny pobyt weekendowy, zrealizowany w terminie do 31 sierpnia 2016 r., na obszarze ochrony ciemnego nieba w Sopotni Wielkiej (nocleg w siedzibie stowarzyszenia Polaris wraz z atrakcjami towarzyszącymi w ramach prowadzonej astroturystyki). Dla zwycięzców (3 pierwsze miejsca) przewidziane są również nagrody rzeczowe.
 5. Decyzje Jury są ostateczne.

Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na niniejszej stronie do dnia 13 września 2015 r.
 2. Osoby, których zdjęcia znajdą się na liście wyróżnionych otrzymają powiadomienie o wygranej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 3. Po otrzymaniu powiadomienia wyróżnieni są zobowiązani w terminie 5 dni od daty przesłania wiadomości przez organizatorów przesłać na podany w wiadomości adres e-mail oryginalny plik źródłowy, z którego powstała zwycięska fotografia, zgłoszona na konkurs oraz następujące informacje:
  - imię i nazwisko,
  - numer PESEL,
  - telefon kontaktowy,
  - adres zamieszkania,
  - miejsce wykonania zdjęcia z opisem, co ono przedstawia.
 4. Brak powyższych danych w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w konkursie i wycofanie zgłoszonej fotografii.
 5. Organizatorzy konkursu oświadczają, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie na potrzeby konkursu.