III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Kraków, 25-27 września 2015

Konferencja poświęcona jest problemowi zanieczyszczenia środowiska światłem sztucznym (ang. light pollution) określonego jako:

  • uciążliwe oddziaływanie sztucznego oświetlenia, spowodowane nadmiernym lub nieumiejętnym jego użyciem,
  • każdy negatywny wpływ sztucznego oświetlenia, jak: oślepianie światłem, przekraczanie granicy obszarów przeznaczonych do oświetlenia, nadmierne oświetlenie, obniżenie widoczności na skutek wadliwego oświetlenia, łuna świetlna i marnotrawstwo energii,
  • zmiana poziomu oświetlenia w środowisku zewnętrznym pod wpływem sztucznego źródła światła,
  • wprowadzenie przez człowieka, bezpośrednio lub pośrednio, sztucznego światła do środowiska.
Celem konferencji jest przedstawienie problemu zanieczyszczenia światłem w ujęciu interdyscyplinarnym oraz omówienie sposobów minimalizacji tego zjawiska i jego negatywnych skutków.