Zasady wykonywania ocen i pomiarów jasności nocnego nieba


  • Oceny wizualne należy wykonywać zgodnie z opisem zamieszczonym w dziale Metody pomiarowe
  • Oceny wizualne i/lub pomiary instrumantalne należy wykonywać możliwie jak najczęsciej, najlepiej w każdą pogodną, bezksiężycową noc.
  • Oceny/pomiary należy wykonywać, w miarę możliwości, w okolicach północy
  • Oceny/pomiary nalezy przeprowadzać w ciemnym miejscu, nieoświetlonym przez sztuczne źródła światła.
  • W przypadku pomiarów instrumentalnych miernik kierować wyłącznie w pobliże zenitu.
  • Po wykonaniu oceny/pomiaru należy przesłać do SOCN wypełniony formularz raportu