Literature

 • Problem środowiskowego zanieczyszczenia świetlnego oraz zastosowanie amatorskich obserwacji astronomicznych dla określenia jego wielkości, T. Ściężor, "Czasopismo Techniczne - Środowisko", t. 102, z. 16, 2006, str. 145-164, [Abstract]
 • Pomiar jasności tła nocnego nieba, T. Z. Dworak, T. Ściężor, "Aura. Miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska", 3, 2009, ss. 29-30.
 • Wstępne wyniki pomiarów jasności tła nocnego nieba, T. Z. Dworak, M. Kubala, T. Ściężor, W. Kaszowski, "Aura. Miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska", 8, 2009, ss. 27-29.
 • Artificial Sky Glow in Cracow Agglomeration, M. Kubala, T. Ściężor, T. Z. Dworak, W. Kaszowski, "Polish Journal of Environmental Studies", vol. 18, no. 3A, 2009, pp. 194-199. [Abstract]
 • A method to describe light pollution and results from Poland 1994-2008, T. Ściężor, M. Kubala, T. Z. Dworak, W. Kaszowski, w: " Environmental Engineering III", Taylor & Francis, 2010, pp. 89-96. [Abstract]
 • Wykorzystanie danych sodarowych do oceny warunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w warstwie granicznej atmosfery w Krakowie, W. Kaszowski , T. Ściężor, M. Kubala, T. Z. Dworak, in: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, tom 2, Zabrze 2010, ss. 103-112. [Abstract]
 • Zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba w obszarze aglomeracji krakowskiej. Analiza pomiarów sztucznej poświaty niebieskiej, T. Ściężor, M. Kubala, W. Kaszowski, T. Z. Dworak, Monografia 388, Politechnika Krakowska, Kraków 2010 [Abstract]
 • Zanieczyszczenie świetlne w otoczeniu wybranych zbiorników retencyjnych Małopolski, T. Ściężor, M. Kubala, "Czasopismo Techniczne - Środowisko", t. 108, z. 6, 2011, str. 235-245, [Abstract]
 • Czy zanieczyszczenie świetlne jest realnym problemem w Polsce?, T. Ściężor, M. Kubala, W. Kaszowski, in: "Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska 1", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, ss. 425-432. [Abstract]
 • Oświetlenie gruntu przez zanieczyszczone świetlnie nocne niebo, M. Kubala, T. Ściężor, in: "Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska 2", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, ss. 301-308. [Abstract]

Presentations at conferences and seminars

 • Tomasz Ściężor, III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin, 13-17 września 2009 r.
 • Marek Kubala, IV Konferencja Ochrona i Inżynieria Środowiska- Zrównoważony Rozwój, Kraków, 24-26 września 2009 r.
 • Wiesław Kaszowski, VII Konferencja Naukowa "Ochrona powietrza w teorii i praktyce", Zakopane, 14-16 października 2010
 • Tomasz Ściężor, III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki. Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Szklarska Poręba, 4-6 kwietnia 2011
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Katedry Astronomii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 12 kwietnia 2011
 • Tomasz Ściężor, Seminarium astrofizyczne Polskiej Akademii Umiejętności, Instytutu Fizyki Jądrowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 13 kwietnia 2011
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Zakładu Zdrowia i Środowiska, Instytutu Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 7 lutego 2012
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Instytutu Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 29 lutego 2012
 • Tomasz Ściężor, IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki. Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Szklarska Poręba, 16-18 kwietnia 2012
 • Tomasz Ściężor, 12th European Symposium for the Protection of the Night Sky, Bielsko-Biala, 13-15 września 2012
 • Tomasz Ściężor, The ceremonial signing of the Memorandum on creation of the Starry-Sky Park "Bieszczady", March 8th, 2012

Popularization

 • wywiad do felietonu Krakowianie nie mogą spać [1][2], opublikowanego na pierwszej stronie Dziennika Polskiego, numer z 4 lutego 2011
 • prelekcja Zanieczyszczenie świetlne, Tomasz Ściężor, Polskie Towarzystwo Miłosników Astronomii, 27 kwietnia 2011
 • poster i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 12 maja 2011, godz. 14-18
 • broszura informacyjna: Zanieczyszczenie świetlne, M. Kubala, T. Ściężor, Kraków 2011
 • dwa postery i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 10 maja 2012, godz. 14-18