The mass of the particulate matter (PM10)


1 MB
KŁA - Kraków-Łagiewniki; KPC - Kraków-Prądnik Czerwony; KBI - Kraków-Bieżanów; KCE - center of the Cracow; WIE - Wieliczka; MOG - Mogilany


[Credit: Ściężor T. Light pollution of the night sky in Cracow Agglomeration. Data analysis of the artificial sky glow measurements (in Polish), Kraków 2010]