Publikacje

 • Problem środowiskowego zanieczyszczenia świetlnego oraz zastosowanie amatorskich obserwacji astronomicznych dla określenia jego wielkości, T. Ściężor, "Czasopismo Techniczne - Środowisko", t. 102, z. 16, 2006, str. 145-164, [Abstract]
 • Pomiar jasności tła nocnego nieba, T. Z. Dworak, T. Ściężor, "Aura. Miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska", 3, 2009, ss. 29-30.
 • Wstępne wyniki pomiarów jasności tła nocnego nieba, T. Z. Dworak, M. Kubala, T. Ściężor, W. Kaszowski, "Aura. Miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska", 8, 2009, ss. 27-29.
 • Artificial Sky Glow in Cracow Agglomeration, M. Kubala, T. Ściężor, T. Z. Dworak, W. Kaszowski, "Polish Journal of Environmental Studies", vol. 18, no. 3A, 2009, pp. 194-199. [Abstract]
 • A method to describe light pollution and results from Poland 1994-2008, T. Ściężor, M. Kubala, T. Z. Dworak, W. Kaszowski, w: " Environmental Engineering III", Taylor & Francis, 2010, pp. 89-96. [Abstract]
 • Wpływ warunków meteorologicznych na sztuczną poświatę niebieską, W. Kaszowski , T. Ściężor, M. Kubala, T. Z. Dworak, w: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, tom 2, Zabrze 2010, ss. 103-112. [Abstract]
 • Zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba w obszarze aglomeracji krakowskiej. Analiza pomiarów sztucznej poświaty niebieskiej, T. Ściężor, M. Kubala, W. Kaszowski, T. Z. Dworak, Monografia 388, Politechnika Krakowska, Kraków 2010 [Abstract]
 • Zanieczyszczenie świetlne w otoczeniu wybranych zbiorników retencyjnych Małopolski, T. Ściężor, M. Kubala, "Czasopismo Techniczne - Środowisko", t. 108, z. 6, 2011, str. 235-245, [Abstract]
 • Czy zanieczyszczenie świetlne jest realnym problemem w Polsce?, T. Ściężor, M. Kubala, W. Kaszowski, w: "Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska 1", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, ss. 425-432. [Abstract]
 • Oświetlenie gruntu przez zanieczyszczone świetlnie nocne niebo, M. Kubala, T. Ściężor, w: "Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska 2", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, ss. 301-308. [Abstract]
 • Wpływ warstw hamujących w atmosferze na sztuczną poświatę niebieską, W. Kaszowski, T. Ściężor, M. Kubala, w: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, tom 2, Zabrze 2012, ss. 111-118
 • Wpływ chmur niskich i wysokich na bliskie i dalekie zanieczyszczenie świetlne, T. Ściężor, M. Kubala, "Czasopismo Techniczne 2-Ś", t. 109, z. 23, 2012, str. 253-260
 • Light Pollution of the Mountain Areas in Poland, T. Ściężor, M. Kubala, W. Kaszowski, Archives of Environental Protection, Vol.38, No.4, 2012, pp. 59-69. [Abstract]
 • A new astronomical method for determining the brightness of the night sky and its application to study long-term changes in the level of light pollution, T. Ściężor, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2013), Vol. 435, No. 1, 2013, pp. 303-310, doi: 10.1093/mnras/stt1297, [Abstract]
 • Particulate matter as an amplifier for astronomical light pollution, T. Ściężor, M. Kubala, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2014), Vol. 444, No. 3, 2014, pp. 2487-2493, doi: 10.1093/mnras/stu1577, [Abstract]
 • Określenie charakteru zmian jasności nocnego nieba w Polsce w latach 1994-2009 na podstawie amatorskich obserwacji komet, T. Ściężor, Prace i Studia Geograficzne, Vol.53, 2014, pp.61-79. [Abstract]
 • Zanieczyszczenie świetlne, T. Ściężor, M. Kubala, LUX Magazyn, nr 3/2015 (16), str.34-37[wersja elektroniczna]
 • Astroturystyka jako nowa forma ekoturystyki, Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!, T.Ściężor, materiały konferencyjne, Poznań 2015
 • Wpływ zapylenia atmosfery na jasność nocnego nieba, T. Ściężor, M. Kubala, KOSMOS - Problemy Nauk Biologicznych, nr 4/2015 (309), str.579-587. [wersja elektroniczna]
 • Wpływ zanieczyszczenia świetlnego na eutrofizację Zbiornika Dobczyckiego., T. Ściężor, W. Balcerzak, KOSMOS - Problemy Nauk Biologicznych, nr 4/2015 (309), str.599-610. [wersja elektroniczna]
 • Komety w służbie ciemnego nieba., T. Ściężor, Urania - Postępy Astronomii, nr 6/2015 (780), str.15-21.
 • Oświetlenie miejskie w kontekście zanieczyszczenia światłem, M. Cyunel, A. Czaplicka, J. Stochel-Cyunel, KOSMOS - Problemy Nauk Biologicznych, nr 4/2015 (309), str. 537-544.
 • Stan obecny i perspektywy ochrony ciemnego nieba w Polsce, T. Ściężor, AURA - Ochrona Środowiska, 7-8, 2016, str.12-16.
 • Zagrożenie funkcjonowania środowiska naturalnego w aspekcie zanieczyszczenia światłem, A. Czaplicka, B. Siedlecki, AURA - Ochrona Środowiska, 2, 2017, s. 3-6.
 • Wpływ jasności nocnego nieba na wartości wskaźników jakości wody w Zbiorniku Dobczyckim, T. Ściężor [w:] "Ochrona i rekultywacja jezior", Grudziądz 2017, s.117-132.
 • Wpływ oświetlenia obszarów miejskich na zanieczyszczenie światłem środowiska, B.Siedlecki, A. Czaplicka, AURA - Ochrona Środowiska, 6, 2017, s. 16-18.
 • Propagacja sztucznego oświetlenia naziemnego w atmosferze, T. Ściężor, Polish Journal for Sustainable Environment, t. 21 (2), 2017, str.125-136.
 • Zanieczyszczenie świetlne, T. Ściężor, Prace Pienińskie, t. 27, 2017, str.41-58.
 • "Prawo lombardzkie" jako przykład wzorcowego podejścia do walki z zanieczyszczeniem świetlnym, M. Kubala, AURA - Ochrona Środowiska, 10, 2017, str.11-13.
 • Naturalne i antropogeniczne czynniki łuny świetlnej nocnego nieba, T. Ściężor, Monografie Politechniki Krakowskiej, 2018.
 • Zanieczyszczenie świetlne na kampusie Politechniki Krakowskiej, I. Esmund, A. Kotra, T. Ściężor, A. Czaplicka, AURA - Ochrona Środowiska, 1, 2019, str.17-21.
 • Aby noc nie przypominała dnia, T. Ściężor, Nasza Politechnika, 2 (186), 2019, str.3-9.
 • Instalacje oświetleniowe a problem zanieczyszczenia świetlnego, T. Ściężor, INSTAL, 5 (406), 2019, str.28-33.
 • Wpływ stanu atmosfery na jasność łuny świetlnej bezchmurnego nocnego nieba, T. Ściężor, w: Zanieczyszczenie światłem: źródła, obserwacje, skutki. Red. A.Z. Kotarba, Warszawa 2019, str.167-184.
 • Light pollution as an environmental hazard, T. Ściężor, Technical Transactions, Vol. 116, Iss. 8, 2019, pp.129-142.
 • Oświetlenie zabytków w Krakowie na przykładzie kościoła Świętego Józefa w Podgórzu, U. Bylinowska, A. Czaplicka, T. Ściężor, AURA - Ochrona Środowiska, 8, 2019, str.14-17.
 • Nocne światła szkodzą naturze, T. Ściężor, Nasza Politechnika, 11 (195), 2019, str.18-19.
 • Overnight measurements of the sky brightness as a method for assessing the cloudiness, T. Ściężor, Photonics Letters of Poland, Vol.11, No.3, 2019, str.72-74.
 • The impact of clouds on the brightness of the night sky, T. Ściężor, Journal of Quantum Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol.247, 106962, 2020, DOI: 10.1016/j.jqsrt.2020.106962
 • Oświetlenie Rynku Głównego w Krakowie jako źródło zanieczyszczenia świetlnego, I. Esmund, A. Kotra, T. Ściężor, A. Czaplicka, AURA - Ochrona Środowiska, 1, 2020, str.3-6.
 • Jak daleko "świeci" Kraków? T. Ściężor, Urania - Postępy Astronomii, nr 91 (specjalny), 2020 (806), str.46-49.
 • The impact of atmospheric aerosol particles on the brightness of the night sky, T. Ściężor, A. Czaplicka, Journal of Quantum Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol.254, 107168, 2020, DOI: 10.1016/j.jqsrt.2020.107168

Wystąpienia na konferencjach i seminariach

 • Tomasz Ściężor, V Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA, Kraków, 10-12 października 2003 r.
 • Tomasz Ściężor, VI Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA, Kraków, 15-17 października 2004 r.
 • Tomasz Ściężor, VII Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA, Niepołomice, 14-16 października 2005 r.
 • Tomasz Ściężor, III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin, 13-17 września 2009 r.
 • Marek Kubala, IV Konferencja Ochrona i Inżynieria Środowiska- Zrównoważony Rozwój, Kraków, 24-26 września 2009 r.
 • Wiesław Kaszowski, VII Konferencja Naukowa "Ochrona powietrza w teorii i praktyce", Zakopane, 14-16 października 2010
 • Tomasz Ściężor, III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki. Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Szklarska Poręba, 4-6 kwietnia 2011
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Katedry Astronomii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 12 kwietnia 2011
 • Tomasz Ściężor, Seminarium astrofizyczne Polskiej Akademii Umiejętności, Instytutu Fizyki Jądrowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 13 kwietnia 2011
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Zakładu Zdrowia i Środowiska, Instytutu Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 7 lutego 2012
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Instytutu Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 29 lutego 2012
 • Tomasz Ściężor, IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki. Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Szklarska Poręba, 16-18 kwietnia 2012
 • Tomasz Ściężor, 12th European Symposium for the Protection of the Night Sky, Bielsko-Biala, 13-15 września 2012
 • Tomasz Ściężor, Uroczyste podpisanie Memorandum w sprawie powstania Parku Gwiezdnego Nieba "Bieszczady" połączone z konferencją tematyczną, 8 marca 2013
 • Marek Kubala, Tomasz Ściężor, I Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Świetlnego "Przejdź na ciemną stronę nocy", Warszawa, 26 kwietnia 2013
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Instytutu Ś-3 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej "Wpływ zachmurzenia na zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba", Kraków, 3 kwietnia 2014
 • Tomasz Ściężor, II Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Wrocław, 16-18 maja 2014
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Katedry Ś-31 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej "Wpływ pyłów zawieszonych na zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba", Kraków, 25 marca 2015
 • Tomasz Ściężor, Polsko-Japońskie Seminarium na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej "A problem of light pollution", Kraków, 30 marca 2015
 • Tomasz Ściężor, poster na III Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem, 25-27 września 2015
 • Tomasz Ściężor, wystąpienie na III Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem, Kraków, 25-27 września 2015
 • Tomasz Ściężor, Seminarium Katedry Ś-31 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej "Wpływ zanieczyszczenia świetlnego na eutrofizację Zbiornika Dobczyckiego", Kraków, 28 października 2015
 • Tomasz Ściężor, EVENT o EKOinnowacjach, "Astroturystyka jako nowa forma ekoturystyki", Poznań, 24-25 listopada 2015
 • Anna Czaplicka, EVENT o EKOinnowacjach, "Ekoinnowacje w miastach. Oświetlenie przeciwdziałające zanieczyszczeniu światłem", Poznań, 24-25 listopada 2015
 • Tomasz Ściężor, IV Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Rzeszów, 13-14 października 2016
 • Tomasz Ściężor, X Konferencja Naukowo Techniczna "Ochrona i rekultywacja jezior", Grudziądz, 7-9 czerwca 2017
 • Tomasz Ściężor, V Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Warszawa, 19-20 października 2017
 • Anna Czaplicka "Zanieczyszczenie świetlne", XVII spotkanie IATI Monday Business Meeting, Akademickie Centrum Nanotechnologii i Materiałów AGH, Kraków, 4 czerwca 2018
 • Tomasz Ściężor, "Zanieczyszczenie świetlne - problem terenów zurbanizowanych", szkolenie dla Krakowskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, 18-20 października 2018, Jaworze, Bielsko-Biała
 • Tomasz Ściężor, "Zanieczyszczenie świetlne jako zagrożenie środowiskowe", XX Konferencja Naukowo-Techniczna "Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska", Szczyrk, 29-30 listopada 2018
 • Marek Kubala, "Niska emisja jako czynnik wzmacniający zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba", XX Konferencja Naukowo-Techniczna "Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska", Szczyrk, 29-30 listopada 2018
 • Anna Czaplicka, Tomasz Ściężor, "The impact of atmospheric aerosol particles on the brightness of the night sky", LPTMM: Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements 2019: studying light pollution in a color changing world: a new research challenge?, Zselic Valley Leisure Farm, Hungary, 25th-28th June, 2019
 • Tomasz Ściężor, "The impact of clouds on the brightness of the night sky", LPTMM: Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements 2019: studying light pollution in a color changing world: a new research challenge?, Zselic Valley Leisure Farm, Hungary, 25th-28th June, 2019
 • Anna Czaplicka, Bogdan Siedlecki "Protection of the night sky in historic cities", 1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2019, Kraków, September 20th-21st, 2019
 • Tomasz Ściężor, "Light pollution at Botanical Garden of the Jagiellonian University - preliminary analysis", 1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2019, Kraków, September 20th-21st, 2019
 • Tomasz Ściężor, "Zanieczyszczenie świetlne - zaniedbane zagrożenie cywilizacyjne", Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad o Ekologii, Kraków, 22-23 listopada 2019
 • Tomasz Ściężor, "Zanieczyszczenie świetlne - zaniedbane zagrożenie cywilizacyjne", Akademia Klastra Inteligentnego Oświetlenia, Kraków, 11-12 grudnia 2019

Popularyzacja

 • wywiad do felietonu Krakowianie nie mogą spać [1][2], opublikowanego na pierwszej stronie Dziennika Polskiego, numer z 4 lutego 2011
 • prelekcja Zanieczyszczenie świetlne, Tomasz Ściężor, Polskie Towarzystwo Miłosników Astronomii, 27 kwietnia 2011
 • poster i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 12 maja 2011, godz. 14-18
 • broszura informacyjna: Zanieczyszczenie świetlne, M. Kubala, T. Ściężor, Kraków 2011
 • dwa postery i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 10 maja 2012, godz. 14-18
 • wywiad do felietonu Naukowcy z Krakowa spojrzą w ciemne niebo Bieszczadów [1][2], opublikowanego w Dzienniku Polskim, numer z 13 marca 2013
 • wywiad do "Radia Z" w dniu 13 marca 2013
 • wywiad do radia "RMF FM" w dniu 14 marca 2013
 • udzielenie informacji do materiału w "Teleekspresie" (TVP 1 i TV Polonia) w dniu 25 marca 2013
 • wystąpienie w "Kronice Krakowskiej" (TVP Kraków) w dniu 24 kwietnia 2013
 • dwa postery i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 16 maja 2013, godz. 14-18
 • wywiad do felietonu Siedem tysięcy gwiazd nad Bieszczadami [1], opublikowanego w Dzienniku Polskim, numer z 24 maja 2013
 • wywiad do serwisu PAP "Nauka w Polsce", "Najciemniej w Bieszczadach i... pod latarnią", 20 sierpnia 2013
 • wywiad do miesięcznika "Dzikie Życie", 11/233, s. 14-16, listopad 2013
 • dwa postery i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 22 maja 2014, godz. 14-18
 • wywiad do felietonu Oślepiający róż Areny nie pozwala spać mieszkańcom [1], opublikowanego w Dzienniku Polskim, numer z 23 lutego 2015
 • objęcie patronatem naukowym Sekcji Ochrony Ciemnego Nieba Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, od kwietnia 2015 r.
 • trzy postery i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 21 maja 2015, godz. 14:30-18
 • wywiad do Radia Kraków w dniu 12 czerwca 2015
 • wywiad do Radia Kraków w dniu 18 września 2015
 • organizacja III Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem, 25-27 września 2015
 • wywiad do felietonu Kraków trzeba oczyścić ze złego oświetlenia [1], opublikowanego w Dzienniku Polskim, numer z 28 września 2015
 • dwa postery i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 19 maja 2016, godz. 14:30-18
 • wywiad do Radia Kraków w dniu 24 grudnia 2016
 • wywiad do felietonu Zanieczyszczenie nieba światłem to problem nas wszystkich [1], opublikowanego w Dzienniku Polskim, numer z 11 marca 2017
 • dwa postery, eksperyment i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 25 maja 2017, godz. 11:00-14:30
 • wywiad do portalu Krakow.pl w dniu 6 października 2017.
 • wywiad do Radia Kraków w dniu 4 kwietnia 2018
 • dwa postery, eksperyment i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 18 maja 2018, godz. 11:00-14:30
 • wywiad do felietonu Zanieczyszczenie nieba światłem jest poważnym problemem nas wszystkich [1], opublikowanego w Gazecie Krakowskiej, numer z 25 maja 2018
 • Tomasz Ściężor Zanieczyszczenie świetlne - problem terenów zurbanizowanych. Wielka Lekcja Ekologii, Tauron Arena, Kraków, 8 października 2018
 • eksperyment i dyżur w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na Festiwalu Nauki, Kraków, 17 maja 2019, godz. 10:00-14:30
 • organizacja Pierwszej Międzynarodowej Konferencji na temat Środiwskowego i Astronomicznego Zanieczyszczenia Świetlnego (1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution) EALPO 2019, 20-21 września 2019
 • wywiad do programu TV "Astronarium", 20 września 2019
 • Tomasz Ściężor Zanieczyszczenie światłem a zmiany klimatu. 2. Wielka Lekcja Ekologii, Tauron Arena, Kraków, 7 października 2019
 • wywiad do Radia Radiofonia w dniu 11 grudnia 2019
 • wywiad do Polskiego Radia Czwórka w dniu 31 grudnia 2019
 • wystąpienie w "Kronice Krakowskiej" (TVP Kraków) w dniu 3 maja 2020