Pomiary i ich rezultaty

W ramach programu badawczego do określenia jasności nocnego nieba wykorzystano dwie metody:

  • obserwacyjną, astronomiczną (tzw. kometarną)
  • aparaturową (wykorzystującą mierniki SQM)

Metoda kometarna pozwoliła na wyznaczenie jasności nocnego, bezchmurnego nieba począwszy od 1994 r., gdy nie prowadzone były jeszcze w Polsce jakiekolwiek pomiary tej wielkości. Metoda aparaturowa pozwoliła na pomiar bezpośredni jasności nocnego nieba w dowolnych warunkach atmosferycznych.Bazy pomiarów jasności nieba wykonanych przy pomocy mierników SQM-LE

Właściciele baz danych, Pracownia Monitoringu Zanieczyszczenia Świetlnego (stacje pomiarowe nr 1, nr 2 i nr 4) oraz Obserwatorium Astronomiczne UJ (stacja pomiarowa nr 3), wyrażają zgodę na wykorzystanie danych zawartych w powyższych bazach przez uprawnionych użytkowników pod warunkiem podania źródła informacji. Powielanie i publikacja danych zawartych w bazach wymaga każdorazowo odrębnej zgody właściciela.


Porównanie wartości Sa otrzymanych metodą astronomiczną i instrumentalną

Miejsce pomiaruWspółrzędne geograficznemetoda astronomicznamiernik SQMróżnicawielkość próbki
Kraków50°04' N
19°54' E
19,718,71,026 (astr.)
206 (SQM)
Lublin51°14' N
22°33' E
19,418,60,828 (astr.)
4 (SQM)
Jerzmanowice pod Krakowem50°12' N
19°45' E
21,420,60,817 (astr.)
120 (SQM)
pasmo Lubomira49°45' N
20°02' E
21,520,90,624 (astr.)
5 (SQM)
Bieszczady49°09' N
22°19' E
22,121,70,416 (astr.)
15 (SQM)