Skład osobowy

Kierownik pracowni:
  • dr hab. Tomasz Ściężor, Politechnika Krakowska/Wydział Inżynierii Środowiska, Kraków

    Zespół badawczy:
  • dr hab. inż. Andrzej Bielski, Politechnika Krakowska/Wydział Inżynierii Środowiska, Kraków
  • dr inż. Anna Czaplicka, Politechnika Krakowska/Wydział Inżynierii Środowiska, Kraków
  • dr Marek Kubala, Politechnika Krakowska/Wydział Inżynierii Środowiska, Kraków

  • Zespół ekspertów zewnętrznych

  • mgr Wiesław Kaszowski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział w Krakowie (meteorologia)
  • dr Waldemar Ogłoza, Instytut Astronomii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (astronomia)
  • dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, Politechnika Krakowska/Wydział Architektury, Kraków (oświetlanie budynków)